Pro investory

Naší největší hodnotou je důvěra. Klademe proto důraz na plnohodnotnou informovanost našich investorů a transparentní komunikaci. Pravidelně zde zveřejňujeme výkazy společnosti, informace spojené s prospekty cenných papírů, emisí a další relevantní dokumenty.

Dokumenty

Výroční a pololetí zprávy

Informace spojené s prospektem dluhopisu

Informace spojené s emisí dluhopisů

Oznámení společnosti FIDUROCK Nemovitosti a.s.

Výbor pro audit

Výroční a pololetí zprávy

Dluhopisový program 2022

Další dokumenty

Pozvánka na valnou hromadu 13.7.2022

Business partneři