Dokumenty

Nejdůležitější hodnotou je pro nás důvěra. Klademe proto důraz na plnohodnotnou informovanost našich investorů a transparentní komunikaci. Pravidelně zveřejňujeme výkazy společnosti, informace spojené s prospekty cenných papírů, emisí a další relevantní dokumenty.

Výroční a pololetí zprávy

Informace spojené s prospektem dluhopisu 5,60/24

Informace spojené s prospektem dluhopisu 8,60/28

Informace spojené s emisí dluhopisů 5,60/24

Informace spojené s emisí dluhopisu 8,60/28

Oznámení společnosti FIDUROCK Nemovitosti a.s.

Výbor pro audit

Stanovy Společnosti

Výroční a pololetí zprávy

Dluhopisový program 2022

Dluhopisový program 2023

Další dokumenty

Pozvánka na valnou hromadu 13.7.2022