When it comes to investment, we rock.

V souladu s naší dlouhodobou strategií a cílem rozšiřovat produktové portfolio jsme se rozhodli projekty spolufinancovat veřejnými emisemi dluhopisů, schválenými Českou národní bankou. Tyto dluhopisy jsou formou investice do pečlivě vybraných a prověřených projektů, do kterých sami investujeme své prostředky.

Proč byste měli s námi investovat?

Diverzifikace

V našem portfoliu najdete promyšlenou kombinaci retail parků, rezidenčních nemovitostí i developerských projektů. Řídíme se interním pořekadlem:
„Kde není kazu, netřeba zubaře.“
Proto na základě letité praxe celého týmu strategicky vybíráme pouze ty projekty, které z pohledu dlouhodobé udržitelnosti a stabilního vývoje, nepodléhají většině rizikových faktorů.

Jistota

Pro skálopevnou budoucnost naší společnosti a našich klientů či investorů se soustředíme na vybrané retail parky, které ukázaly svou odolnost i vůči krizím jakou byla například pandemie covid-19. Zároveň v nich napříč časem dlouhodobě udržujeme téměř 100% obsazenost. Našim druhým pevným pilířem je akvizice a rozvoj pečlivě vybraných rezidenčních nemovitostí v žádaných lokalitách velkých měst, kdy s jejich rostoucí poptávkou roste i jejich hodnota v čase.

Odbornost

Specialisté Fidurocku disponují dlouholetými zkušenostmi z oborů bankovnictví a nemovitostí. Naše investice a všechny související aktivity vycházejí z mimořádně pečlivé a detailní analýzy budoucího vývoje hodnoty investice. Po uskutečněných akvizicích pracujeme s vybranými projekty individuálně za účelem zvýšení jejich přidané hodnoty nejen z pohledu investorů, ale hlavně z pohledu našich klientů, kterými jsou naši spokojení nájemníci.

Hodnota portfolia v čase

Hodnota je uvedena v mld.
CZK

Chcete investovat s Fidurockem?